ที่ตั้งและแผนผังเขตอุตสาหกรรม

 พื้นที่พร้อมขาย

 สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้

 สาธารณูปโภค

 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม

 
รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม
 
ค้นหาโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ค้นหา:
ประเภทของอุตสาหกรรม :
 

Untitled Document
Copyright 2005-2006 :: Nava Nakorn Public Company Limited :: All Rights Reserved
This site best viewed with Internet Explorer 7 or above